Top

PRIVACYBELEID

Afwijzing

Informatie en alle andere details op de Talson Trailers website zijn op elk moment niet bindend en onderhevig aan wijzigingen. Deze vormen geen contractueel aanbod noch contractueel prestatie.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Als leverancier zijn wij in overeenstemming met de wetgeving verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze webpagina’s. Hoewel, als service providers zijn wij niet verplicht overgedragen of opgeslagen informatie door derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op een illegale activiteit.

In overeenstemming met de algemene wetgeving blijft het het verwijderen en blokkeren van informatie ongewijzigd. Aansprakelijkheid binnen dit kader is van toepassing vanaf het moment van bekendheid van evidente overtreding. Zodra wij bewust worden van dergelijke overtredingen wordt de inhoud dermate verwijderd.

Aansprakelijkheid voor links

Onze website kan links bevatten naar externe websites waarbij wij geen invloed hebben op de inhoud. Om deze reden aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud verstreken door derde partijen. De respectieve leverancier of operator van de webpagina’s is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina’s. De gelinkte pagina’s worden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het moment dat de link wordt aangemaakt. Illegale inhoud is mogelijk niet herkenbaar op het moment dat de link wordt aangemaakt. Hoewel, een permanente controle van de gelinkte pagina’s zonder concrete indicaties is niet plausibel. Zodra wij bewust worden van wettelijke overtredingen zullen wij dergelijke links onmiddelijk verwijderen.

Auteursrechten

De inhoud en het werk aangemaakt door de operators van deze webpagina’s zijn onderhevig aan de Nederlandse auteurswet. Het kopiëren, verwerken, distribueren en elke vorm van uitbating buiten de grenzen van de auteursrechten vereisen de schriftelijke toestemming van de respectieve auteur en/of opsteller(s). Downloads en kopieën van deze pagina’s zijn enkel toegelaten voor privé gebruik.

Voor zover de inhoud van deze pagina niet werd aangemaakt door de operator worden de auteursrechten van derde partijen gerespecteerd. Inhoud van derde partijen wordt in het bijzonder als dusdanig gemarkeerd. Hoe dan ook, als u zich bewust wordt van een inbreuk van de auteursrechten vragen we een overeenstemmende nota. Als wij ons bewust worden van wettelijke overtredingen zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Privacybeleid

Dit privacybeleid (“Beleid”) beschrijft hoe Talson Trailers B.V. (“Talson Trailers B.V.”, “wij”, “ons”, of “onze”) persoonlijk identificeerbare informatie (“Persoonlijke informatie”)  die u  (“Gebruiker”, “u”, of “uw”) kan leveren op https://www.talson.com website en alle producten en diensten (collectief, “website” of “diensten”) verzamelt, beschermt en gebruikt. Deze beschrijft tevens de keuzes beschikbaar voor u met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke informatie, hoe u toegang kunt krijgen tot deze informatie en hoe u ze kunt bijwerken.  Dit beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die niet tot onze eigendom behoren, die niet onder onze controle vallen of voor individuen die niet door ons worden twerkgesteld of beheerd.

Verzameling van persoonlijke informatie

Alle informatie die u bewust levert bij het invullen van online formulieren op de website worden door ons opgeslagen. U kunt ervoor kiezen ons bepaalde informatie niet te leveren, echter dan is het mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van een aantal functies op de website.

Verzameling van niet-persoonlijke informatie

Wanneer u de website bezoekt, registreren onze servers automatisch informatie die uw browser verzendt. Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw apparaat, het type en de versie van de browser, het type en de versie van het besturingssysteem, taalvoorkeuren of de webpagina die u heeft bezocht voordat u onze website bezocht, pagina’s van onze website die u bezoekt, de tijd die u heeft doorgebracht op die pagina’s, informatie die u zoekt op onze website, tijdstippen en data van toegang en andere statistieken.

Gebruik van de verzamelde informatie

Gebruik van de verzamelde informatieAlle informatie die wij verzamelen kan worden gebruikt om de klantendienst te verbeteren en te antwoorden op vragen en e-mails van onze klanten; e-mails verzen met wachtwoord herinneringen, updates, et cetera, onze website en diensten uitvoeren en beheren.  Niet-persoonlijke informatie wordt enkel gebruikt om potentiële situaties van misbruik te identificeren en statistische informatie te bepalen met betrekking tot het gebruik van de website. Deze statistische informatie wordt niet zodanig samengevoegd dat e een specifieke gebruiker van het systeem kan identificeren.

Kinderen

Persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar oud wordt niet bewust verzameld. Als u jonger bent dan 13 jaar oud vragen wij u geen persoonlijke informatie in te dienen via onze website of dienst. Wij raden ouders en wettelijke voogden aan het internetgebruik van hun kinderen te controleren en om dit beleid te helpen afdwingen door hun kinderen aan te leren nooit persoonlijke informatie in te dienen via onze website of dienst zonder toestemming.

Nieuwsbrieven
Wij bieden elektronische nieuwsbrieven waar u zich vrijwillig voor kunt inschrijven. U kunt kiezen onze nieuwsbrief of marketing e-mailberichten niet meer te ontvangen door de uitschrijving instructies te volgen in deze e-mailberichten of door contact met ons op te nemen.

Cookies

De Website gebruikt "cookies" om uw online ervaring te helpen personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpagina server. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen te plaatsen op uw computer. Cookies worden uniek aan u toegewezen en kunnen enkel worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie heeft uitgegeven aan u. We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te traceren voor statistische doeleinden om uw Website en Diensten te beheren. U bent verantwoordelijk voor het aanvaarden of weigeren van cookies. De meeste internetbrowsers aanvaarden cookies automatisch, maar u kunt uw browser instelling gewoonlijk weigeren om cookies te weigeren als u dit verkiest.

Veiligheid van informatie

Wij beveiligen de informatie die u levert op onze computer servers in een gecontroleerd beveiligde omgeving, beschermd tegen ongeboegde toegang, gebruik of openbaarmaking.

Wij onderhouden redelijke administratieve, technische en fysieke beveligingen met als doel het beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke informatie in controle en bewaring. Hoewel, er kan geen gegevensoverdracht worden gegarandeerd via het internet of draadloze netwerk. Om deze reden, hoewel wij streven uw persoonlijke informatie te beschermen, erkent u dat (i) er veiligheids- en privacybeperkingen zijn van het internet die buiten onze controle vallen; (ii) de veiligheid, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens die tüssen u en onze website worden uitgewisseld niet kan worden gegarandeerd; en (iii) alle dergelijke informatie en gegevens kunnen worden geraadpleegd of gemanipuleerd in transit door derden, ongeacht onze beste inspanningen.

Inbreuk op persoonsgegevens

Als wij ons bewust worden dat de veiligheid van de Website gecompromitteerd is of dat de Persoonlijke informatie van gebruikers openbaar werd gemaakt aan niet verwante derde partijen als resultaat van externe activiteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, aanvallen op de veiligheid of fraude, behouden wij ons het recht voor redelijke gepaste maatregelen te nemen, inclusief, maar niet beperkt tot, onderzoek en rapportering, net als de melding aan en samenwerking met de wetshandhavingsautoriteiten. In het geval van een inbreuk van persoonsgegevens zullen wij redelijke inspanningen leveren om de betrokken personen op de hoogte te brengen als we van mening zijn dat er een redelijk risico van schade bestaat aan de gebruiker als resultaat van de inbreuk of als de melding anderzijds wettelijk vereist is. Wanneer we dit doen, zullen wij dit publiceren op de Website en u een e-mailbericht verzenden.

Wettelijke plicht tot openbaarmaking

Wij zullen alle informatie die wij verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken indien wettelijk vereist of toegelaten om te voldoen aan een dagvaarding, of een gelijkaardig wettelijk proces, en als wij te goeder trouw geloven dat de openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een vraag van de overheid. In het geval van een zakelijke overdracht, zoals een fusie of acquisitie door een ander bedrijf, of de verkoop van alle of een deel van de activa, zullen uw gebruikersaccount en uw persoonsgegevens waarschijnlijk deel uitmaken van de overgedragen activa.

Wijzigingen en amendementen

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te wijzigen met betrekking tot de Website of Diensten op gelijk welk moment, effectief van de publicatie van een bijgewerkte versie van dit Beleid op de Website. Wanneer we dit doen, zullen wij de bijgewerkte datum onderaan op deze pagina herzien. Een verder gebruik van de Website na dergelijke wijzigingen houd uw toestemming in van dergelijke wijzigingen.

Aanvaarding van dit beleid

U erkent dat u dit beleid gelezen heeft en dat u akkoord bent met alle algemene voorwaarden. Door de Website of de Diensten te gebruiken, verklaart u zich akkoord gebonden te zijn door dit Beleid. Als u niet akkoord bent met de voorwaarden van dit Beleid mag u de Website en de Diensten niet gebruiken en mag u zich geen toegang verlenen.

Contact opnemen met ons

Als u vragen heeft met betrekking tot dit beleid kunt u contact met ons opnemen via info@talson.com

Dit document is het laatst bijgewerkt op 13 december 2017