Top

PRIVACYBELEID

Privacyverklaring TalsonTrailers B.V

Laatst bijgewerkt in Mei 2022

  1. Introductie

Deze privacyverklarig van TalsonTrailers B.V. (‘TalsonTrailers’) heeft betrekking op het verwerken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en zakelijke partners. Deze privacyverklaring biedt informatie over de verwerking van persoonsgegevens door TalsonTrailers.

In deze privacyverklaring beschrijven wij wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en alle andere informatie die voor u relevant kan zijn.

Wij hebben getracht om u van alle informatie te voorzien op een heldere en leesbare manier. Als u echter vragen heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens na het lezen van deze privacyverklaring, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

E-Mail : [email protected]

Webpagina : https://www.talson.com/en/contact

Telefoonnummer : +31 (0) 492 588 600

Adres: : Olivier van Noortweg 7 5993SL Maasbree The Netherlands

Deze privacyverklaring kan mettertijd veranderen. Deze privacyverklaring is van toepassing sinds november 2021. Bovenaan de pagina kunt u zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt.

2. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en zakenpartners. Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van werknemers in het kader van hun arbeidsrelatie met TalsonTrailers.

TalsonTrailers maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

3. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u onthullen of met u in verband kunnen worden gebracht. U deelt persoonsgegevens met ons om gebruik te kunnen maken van onze diensten. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, uw telefoonnummer, uw e-mailadres of het IP-adres van uw computer. Het bevat alle gegevens die we aan u kunnen koppelen.

4. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

TalsonTrailers en Tirsan Treyler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (‘Tirsan’) werken samen als strategische partners, TalsonTrailers en Tirsan zijn aan te merken als gezamenlijk

verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens die binnen de reikwijdte van deze privacyverklaring vallen. Deze privacyverklaring vermeldt welke persoonsgegevens door TalsonTrailers worden verzameld en gebruikt (verwerkt), voor welk doel en aan welke personen of entiteiten de gegevens worden verstrekt.

5. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

5.1 Voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten

Wanneer u een product of dienst bij ons als klant hebt gekocht of als u samenwerkt met ons als leverancier of zakenpartner, verwerken wij uw persoonsgegevens voor administratieve doeleinden, zoals het verzenden van facturen en het uitvoeren van betalingen (debiteuren- en crediteurenbeheer). Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens voor order- en zendingsbeheer, zoals het versturen van bevestigingen wanneer producten zijn ontvangen en het informeren over de verzending van producten. TalsonTrailers zal uw persoonsgegevens verwerken om onze overeenkomst uit te voeren.

Voor dit doel verwerken wij uw contactgegevens, bedrijfsgegevens, betalingsinformatie, fuctureringsgegevens, ID-gegevens van klant en kenteken van voertuig. Kentekens zijn in beginsel gekoppeld aan een bedrijf, waardoor deze te kwalificeren zijn als bedrijfsgegevens. Het kan voorkomen dat TalsonTrailers zakendoet met zelfstandigen waardoor het kenteken van een voertuig valt te kwalificeren als persoonsgegeven. De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst en het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 sub b en c AVG).

5.2 Voor relatiebeheer en klantenservice

Wij gebruiken informatie over klanten en leveranciers die is opgeslagen in onze database voor het beheren van relaties met leveranciers en klanten voor het verlenen van (klanten)service en het bieden van ondersteuning bij productaankopen. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om te voldoen aan de eisen van de klant, daarbij kan gedacht worden aan installatie, onderhoud en hulp bij storingen. Ook bij het afhandelen van verzoeken van klanten, bijvoorbeeld bij ondersteuning op de weg en garantieverzoeken, verwerken wij persoonsgegevens.

Voor dit doel verwerken wij uw contactgegevens, bedrijfsgegevens, financiële gegevens, ID-gegevens, gegevens over eerdere transacties en communicatie met TalsonTrailers, gegevens over telefonische oproep, kopie van rijbewijs, gegevens over voertuig, kenteken van voertuig, TÜV-, RDW-, EIPL- en DEKRA-inspectierapport, verkeerskaartdocumenten, verzekeringsrapport en gegevens over lidmaatschap branchevereniging. Het kan voorkomen dat TalsonTrailers zakendoet met zelfstandigen waardoor het kenteken van een voertuig valt te kwalificeren als persoonsgegeven. De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst (artikel 6 sub b AVG).

5.3 Voor het nakomen van wet- en regelgeving

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan wet- en regelgeving, dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er fiscale of andere zakelijke verplichtingen van toepassing zijn. Om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving, moeten wij mogelijk uw

persoonsgegevens bekendmaken aan verheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteiten.

Voor dit doel verwerken wij uw contactgegevens, financiële gegevens, bedrijfsgegevens en gegevens omtrent transacties. De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 sub c AVG).

5.4 Voor de uitvoering van bedrijfsprocessen

Wij verwerken uw persoonsgegevens met betrekking tot het functioneren van onze organisatie binnen onze bedrijfsvoering. Wij bieden centrale verwerkingsfaciliteiten om efficiënter te kunnen werken, hierbij kan gedacht worden aan het verwerken van persoonsgegevens voor supply chain- en distributiemanagement. Daarnaast voeren we audits uit, implementeren we zakelijke controles en beheren en gebruiken we mappen van klanten, leveranciers en zakenpartners.

Voor dit doel verwerken wij uw contactgegevens, bedrijfsgegevens, ID-gegevens, handtekening en beroepsinformatie. De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is het gerechtvaardigd belang van TalsonTrailers (artikel 6 sub f AVG).

We monitoren onze IT-systemen om te controleren of onze beleidsregels en voorschriften worden nageleefd. Tijdens monitoringsactiviteiten kan toegang verkregen worden tot uw persoonsgegevens en kunnen persoonsgegevens worden bekeken.

5.5 Voor marketingdoeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden wanneer er een nieuw product wordt gelanceerd of om andere producten en diensten onder de aandacht te brengen. Wij kunnen u bijvoorbeeld informeren over aanbiedingen en evenementen. Wij gebruiken uw gegevens ook voor ontwikkeling, uitvoering en analyse van marktonderzoeken en marketingstrategieën.

Voor dit doel verwerken wij persoonsgegevens van (voormalige) klanten en potentiele klanten. De persoonsgegevens die wij hierbij verwerken betreffen contactgegevens en gegevens over klantvergaderingen. De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de toestemming en het gerechtvaardigd belang van TalsonTrailers (artikel 6 sub a en f AVG).

5.6 Om u in staat te stellen contact met ons op te nemen

Wij zijn actief op sociale mediaplatformen zoals Facebook, LinkedIn, YouTube en Instagram. Wanneer u contact met ons opneemt via sociale media, verwerken wij uw persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden en om te reageren op uw berichten. Indien u bovendien de contactpagina van onze website bezoekt, kunt u contact met ons opnemen via verschillende communicatiekanalen. Wij bieden u onze contactgegevens en een contactformulier, wij verwerken uw persoonsgegevens om antwoord te kunnen geven op uw contactverzoek.

Hiervoor gebruiken wij het communicatiekanaal dat u hebt gekozen om te gebruiken om contact met ons op te nemen en de persoonsgegevens die u ons verstrekt. Dit omvat uw naam, adres, e-mailadres, bedrijfsgegevens en de persoonsgegevens die u in uw bericht hebt opgenomen. De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is het feit

dat u contact met ons opneemt en de toestemming die u geeft om uw bericht te kunnen beantwoorden (artikel 6 sub a AVG).

5.7 Om u de functionaliteiten van onze website te leveren en voor hun technisch en functioneel beheer

Als u onze website gebruikt, verwerken wij technische gegevens om u de functionaliteiten van onze website aan te bieden en zodat onze beheerders van de website de producten kunnen beheren en verbeteren.

Voor dit doel verwerken wij de persoonsgegevens die u hebt ingevoerd op onze website of die worden gegenereerd door de functionaliteiten die u hebt gebruikt op onze website en de technische gegevens van uw apparaat, zoals het IP-adres, de internetbrowser die u gebruikt, de pagina’s die u op onze website of app hebt bezocht, uw klik- en surfgedrag, de lengte van uw sessie en andere diagnostische gegevens. Wanneer u gebruik maakt van onze website op uw mobiele apparaat, verwerken wij bepaalde informatie, zoals type mobiele apparaat, IP-adres van mobiele apparaat en de unieke ID van uw mobiele apparaat. De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de toestemming die u hiervoor geeft en het gerechtvaardigd belang van TalsonTrailers (artikel 6 sub a en f AVG).

6. Cookies

Wij verzamelen ook persoonsgegevens door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met informatie die informatie over uw bezoek aan deze website opslaan en ophalen – bijvoorbeeld hoe u op onze site bent gekomen, hoe u op de site heeft genavigeerd en welke informatie voor u interessant was. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in onze  Cookie Policy.

7. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

7.1 Toegang tot uw persoonsgegevens binnen TalsonTrailers

Uw persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld met Tirsan, gevestigd in Turkije. Onze werknemers hebben alleen toegang tot die persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun werk uit te voeren. Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding.

7.2 Toegang tot uw persoonsgegevens door derden

De volgende categorieën partijen hebben toegang tot uw persoonsgegevens, indien van toepassing, voor de levering van hun producten of diensten aan ons:

· Zakenpartners (bijvoorbeeld Google);

· Leveranciers (bijvoorbeeld onze logistieke partners en IT-leveranciers);

· Publieke instanties (bijvoorbeeld toezichthouders);

· Wettelijke geautoriseerde particuliere instellingen (bijvoorbeeld accountant).

Wanneer derden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, zullen wij de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt in de mate dat dergelijke verwerking noodzakelijk is. De externe partijen zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Als uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een ontvanger in een land dat geen passend beschermingsniveau biedt, zullen wij maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd, zoals het aangaan van modelcontracten met deze ontvangers.

In andere gevallen worden uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is.

7.3 Het gebruik van uw persoonsgegevens door verwerkers

Wanneer een derde partij uw persoonsgegevens uitsluitend volgens de instructies van TalsonTrailers verwerkt, fungeert deze partij als verwerker. We sluiten een overeenkomst met een dergelijke verwerker voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze overeenkomst bevat verplichtingen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend door de verwerker worden verwerkt die diensten aan ons levert.

8. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

TalsonTrailers heeft voldoende waarborgen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij hebben passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging of accidenteel verlies, beschadiging, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang, evenals alle andere vormen van onrechtmatige verwerking (inclusief, maar niet beperkt tot, onnodige verzameling) of verdere verwerking. Voorbeelden zijn IT-beveiligingsbeleid, training van personeel en beveiligde servers.

9. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem gemaakt wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt of nadat de wettelijke bewaartermijn verstreken is.

10. Hoe kan u uw privacyrechten uitoefenen?

U heeft het recht op inzage van een overzicht van uw persoonsgegevens en, onder bepaalde voorwaarden, rectificatie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daar komt bij dat u in bepaalde gevallen ook het recht heeft op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht op bezwaar tegen de verwerking en het recht op dataportabiliteit.

Om uw recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar of dataportabiliteit in te roepen, neemt u dan contact met ons op via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring. Let wel, wij kunnen additionele informatie vragen ter verificatie van uw identiteit bij het inroepen van deze rechten.

Als u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor een bepaald doeleinde, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Let wel, het intrekken van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. U kunt contact met ons opnemen hierover via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring.

11. Kunt u een klacht indienen?

Wanneer u ontevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens door TalsonTrailers heeft u de mogelijkheid om bij ons een klacht in te dienen via de contactgegevens bovenaan deze pagina. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, in Nederland is dat de https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/, wanneer u vindt dat wij niet op een zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens zijn omgegaan. Neem voor meer informatie contact op uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

12. Hoe kunt u contact opnemen met ons?

Als u vragen heeft over het verwerken van persoonsgegevens door ons, die niet zijn beatwoord in deze privacyverklaring, of voor opmerkingen of klachten, neemt u dan contact op via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring.